Arvot, visio ja missio

ARVOT

 • Ilo ja luovuus
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • Turvallisuus ja luotettavuus
 • Rohkeus ja avoimuus
 • Suomalainen Työ
 • Kannattavuus ja kasvu

VISIO

 • Plastex on kuluttajien ideoiden, muotoilijoiden ja Suomalaisen Työn kohtauspaikka.
 • Ideoimme, kehitämme ja luomme uusia turvallisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita yhdessä kuluttajien ja kaupan kanssa
 • Toteutamme uusia tuotteita yhdessä muotoilijoiden kanssa.
 • Panostamme jatkuvasti tuotantomenetelmien kehittämiseen ja tehostamiseen.
 • Kerromme nykyisten ja uusien käyttöideoiden ja tuotteiden tarinan yhdessä sosiaalisessa mediassa.
 • Kehitämme jatkuvasti työyhteisöämme ja panostamme työntekijöiden työolosuhteisiin, työturvallisuuteen ja koulutukseen

MISSIO

Plastexin missio on jatkuvasti kehittää ja tuoda kuluttajien saataville koko tuotteen elinkaaren huomioivia kestäviä, turvallisia, kestävään kehitykseen, kierrätykseen ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin perustuvia käyttötavaroita sekä teollisuudelle teknisiä sopimusvalmistustuotteita liiketoimintojen ympäristövaikutukset minimoiden.