Arvot, Päämäärä ja Vastuullisuus

PLASTEXIN VISIO 2024

Johtava kiertotaloustuotteiden puhallusmuovausvalmistaja Skandinaviassa

 

PLASTEXIN ARVOT

 • Tyytyväinen ja Iloinen Asiakas
 • Rohkeus ja avoimuus
 • Luottamus ja yhteistyö
 • Kannattavuus ja rehellisyys
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus (BIO- ja EKO-tuotteet).
 • Suomalainen Työ 

 

PÄÄMÄÄRÄT

 • Kaupan kokonaisvaltainen palvelu
 • Tyytyväinen kuluttaja-asiakas
 • Tyytyväinen, oppiva ja osaava plastexlainen työntekijä
 • Plastexin arvon kasvattaminen ja jatkuva uudistuminen
 • BIO- ja EKO-tuotteiden osuus 40 % valmistuksesta vuonna 2023
 

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS PLASTEXIN TOIMINNASSA

Kaikki arvomme tukevat kannattavaa, vastuullista ja pitkäjänteistä liiketoimintaamme.  Plastexin tavoite on olla johtava kiertotaloustuotteiden valmistaja Skandinaviassa. Tavoite on, että tuotteistamme 40 % on kiertotalous (EKO-tuotteet) ja biopohjaisesta materiaalista (BIO-tuotteet) valmistettuja vuonna 2024.

Tuotteiden osalta vastuullisuus ja kestävä kehitys tarkoittavatsitä, että ne suunnitellaan ja valmistetaan kestämään mahdollisimman pitkään, ne ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivia ja minimoidaan niiden valmistuksessa käytettävä energian ja materiaalin määrä sekä koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Tuotteet valmistetaan laadukkaista, BPA-vapaista kierrätettävistä materiaaleista ja mikäli mahdollista koko tuote kierrätetystä taikka biopohjaisesta raaka-aineesta. Laadun osalta toimimme ISO 9001 laatustandardin sekä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti

Valtaosa tuotteistamme valmistetaan Suomessa, mikä pienentää ympäristökuormaa ja tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Kaikki käyttämämme raaka-aineet hankitaan ainoastaan tunnetuilta ja luotettavilta toimittajilta, jotka valmistavat ne noudattaen kestävän kehityksen periaatteita pienimmällä mahdollisella ympäristökuormituksella. Kierrätämme ja käytämme käytännöllisesti katsoen kaikki valmistusprosessissa syntyvän ylijäämämuovin omien tuotteidemme valmistuksessa. Kaikki raaka-aineemme ovat 100 % BPA-vapaita sekä täyttävät REACH- ja GMP- ja muiden EU-direktiivien ja Suomen lakien ja viranomaisten määräysten ja suositusten vaatimukset. Elintarvikekontaktituotteiden ja lelujen valmistuksessa käytettävien materiaalien ominaisuudet ja turvallisuus testataan ja tutkitaan, jotta niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseensa voidaan taata. Selvitämme jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleja sekä biopohjaisia luonnonkuitumateriaaleja tuotteissamme. Olemme tehneet käyttämiemme pakkausten osalta tuottajavastuumme mukaisen sopimuksen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa, joka hoitaa pakkaustemme kierrättämisen.

Työntekijöiden osalta vastuullisuus ilmenee turvallisina ja toimivina työolosuhteina sekä pitkinä työsuhteina toimipaikassamme Lohjalla, riittävänä koulutuksena ja hyvänä työilmapiirinä. Plastex noudattaa kaikkia kansainvälisiä ja kansallisia työoloja säänteleviä normeja, sopimuksia, lakeja ja suosituksia.

Energian käytön osalta panostamme energiatehokkuuteen uusimalla konekantaamme ja hyödynnämme kaiken mahdollisen valmistusprosessissa syntyvän energian ja lämmön esim. lauhduttajista ja kompressoreista kiinteistöjen lämmityksessä. Lisäksi olemme siirtyneet valaistuksessa käyttämään pienitehoisia energiansäästölamppuja ja LED-valaisimia, liiketunnistimia sekä esim. ulko-ovien lämpöverhoja, joilla on saavutettu merkittäviä energiasäätöjä.

Plastex on mukana ja noudattaa Kemianteollisuuden kestävän kehityksen RC-ohjelman (Responcible care) energian säästöön ja ympäristövastuullisuuteen liittyviä suosituksia ja noudattaa sen raportointivelvoitteita.

Talouden osalta toimimme kannattavasti ja täytämme yhteiskunnalliset velvoitteemme suorittamalla maksumme ja täyttämällä muut velvoitteemme lakien ja sopimusten edellyttämällä tavalla.

Plastex on vuonna 1936 perustettu suomalainen käyttötavaroita ja teknisiä tuotteita valmistava ja markkinoiva perheyritys Lohjalla.